Kuratórium tagjai

A kuratórium tagjainak bemutatkozása.

Kocsis IstvánDr. Kocsis István - Kuratórium Elnöke
1952-ben született, nős, három gyermek édesapja. Diplomáját, majd doktori címét is a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte, amely első munkahelye is volt. 1991-1993 között az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumban főosztályvezető, majd helyettes államtitkárként feladata a hazai ipar felügyelete, a válságkezelés irányítása. 1993-1997 között az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) vezérigazgató-helyettese, majd vezérigazgatója. 1998-2002 között az RWE Energie AG főosztályvezetője, majd az ÉMÁSZ Rt.igazgatója és az RWE Magyarország igazgatója. Ezt követően 2002-től 2005 januárjáig a Paksi Atomerőmű Rt., majd 2005 januárjától az MVM Zrt.-nek a vezérigazgatója. 2008 szeptemberétől a BKV Zrt. vezérigazgatói posztját tölti be. Számos további megbízatása közül kiemelendő az OTP Bank Nyrt. igazgatósági tagsága. Aktív szerepet vállal szakmai és társadalmi szervezeteknél is, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja, a Jedlik Ányos Társaság elnöke. A Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület elnöke, a Magyar Űrkutatási Tanács tagja.
Kitüntetései: Eötvös Lóránd díj, Gábor Dénes díj, Kurcsatov érdemrend arany fokozat, Paks díszpolgára.

Dr. Hegyháti József - Kurátor
A műszaki tudomány kandidátusa, PhD fokozattal rendelkezik, gépészmérnök. 1968-ban szerzett diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1968-tól a BME Gépelemek Tanszék alkalmazottja volt. 1988-tól egyetemi docens. Doktori fokozatait a Budapesti és a Drezdai Egyetemen abszolválta. 1993-1996 között az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium ipari helyettes államtitkára, majd 1996-1999 között ipari, energetikai helyettes államtitkár volt. Államtitkárként jelentős szerepet kapott abban a minisztériumi jogalkotói tevékenységben, amelynek eredményeként 1998 nyarán hivatalosan is megalakult a Magyarországon keletkező radioaktív hulladék kezeléséért, tárolásáért, és elhelyezéséért felelős állami szervezet, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság (RHK Kht.). 1999-től a GANZ Gépgyár Holding Rt. stratégiai vezérigazgató helyetteseként dolgozott. Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója 2003. március 1-jével nevezte ki az RHK Kht. (jelenleg: RHK Kft.) ügyvezető igazgatójává. 2011. március 31-vel nyugdíjba vonult és jelenleg tulajdonosként a Hepenix Műszaki Szolgáltató Kft. munkáját segíti.

Dr. Horváth Gyula - Kurátor
Az MTA doktora, az MTA Regionális Kutatások Központjának főigazgatója, a PTE Közgazdaság-tudományi Karának egyetemi tanára. Kutatási területe az európai regionális átalakulás. 20 könyvet írt és szerkesztett, 200 közleményt publikált. A Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke. Széchenyi-díjas.
Publikációk: 26 könyv és könyvszerkesztés, 20 önálló kiadvány, 200 tudományos közlemény, 30 publikált szakfordítás, 85 külföldi publikáció.

Miszler Miklós - Kurátor
Diplomáit a Pécsi Tudományegyetem Természet-, valamint Közgazdaságtudományi Karain szerezte. 1998-tól ösztöndíjas PhD hallgatóként a területfejlesztés és a turizmus kapcsolatrendszerét kutatta, a témában több publikációja jelent meg. 1999-től saját tanácsadó céget alapít, amely a turizmus, a terület- és településfejlesztés, valamint marketing szakterületeken tevékenykedett. 2004-től a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatójaként egy régió területfejlesztési munkájáért és az európai uniós források szakszerű pályáztatásáért felel. 2008-tól stratégiai tanácsadó feladatokat lát el saját tanácsadó cégében. Minőségügyi megbízott és ERFA pályázati szakértői képesítéssel rendelkezik.

Dr. Varga-Sabján László - Operatív kurátor
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1975-ben szerzett jogi, majd 2002-ben európa szakértői diplomát. Pályáját egyetemi oktatóként kezdte, ezt követően egy évtizeden keresztül az államigazgatásban dolgozott, 1986-90 között államtitkár. A kilencvenes években a Bábolna Rt. vezérigazgató-helyettese, az ezredfordulón a pécsi Európa Ház igazgatója. 2003-tól a Paksi Atomerőmű Zrt. törzskari- és humánigazgatója. Tagja a PA Zrt. Igazgatóságának. 2006-tól az MVM Zrt. vezérigazgatójának főtanácsadójaként felelős a Cégcsoport humán és kommunikációs tevékenységéért. 2010. szeptemberében nyugdíjba vonult.

Zagyi László - Kurátor
Diplomáját 1991-ben a BME Gépészmérnöki karán szerezte, matematikus mérnöki szakon. 1996-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Posztgraduális Karán közgazdasági szakokleveles mérnöki diplomát szerzett. A Budapesti Műszaki Egyetemen kezdte pályáját 1991-ben, utána dolgozott az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumban, majd 1993-tól 1999-ig az ÁPV Rt-ben és az ÁPV ZRt-ben különböző beosztásokban (ügyvezető igazgató, ügyvezető igazgató-helyettes, igazgató) dolgozott. 1999-2001-ig az OTP Bank Rt. elnök-vezérigazgatójának tanácsadója, 2001-től az OTP Bank Rt. Hálózati Főosztályának osztályvezetője. 2002. június 17-től az ÁPV ZRt. Elnökének kabinetfőnöke, majd a Vezetői Iroda vezetője. 2008. január 1-je óta a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács Titkárságának vezetője és egyben a Tanács titkára is. 2010. novembere óta az OTP Bank divízió vezetői tanácsadója, majd az Ingatlan, Kisvállalkozási és Agrár Divízió Operatív Osztályának vezetője.